Raširi krila

Pravna obavijest

Cijena avionske karte važeća je samo na dan rezervacije! Avionska se karta inače može izdati u određenom vremenskom roku, no osim na dan rezervacije cijenu ne možemo garantirati.

Cijene su informativnog karaktera te se mijenjaju s obzirom na slobodna mjesta, visinu pristojbi i dodataka te ovisno o promjenama tečaja valute. Avionska kompanija pridržava pravo promjene cijena te rasporeda letova bez prethodne obavijesti.

Cijena uključuje sve pristojbe osim eventualnih državnih/turističkih izlaznih pristojbi koje nisu dio avionske karte. Nakon obavljene rezervacije avionske karte molimo vas da provjerite sve podatke jer ne možemo preuzeti odgovornost za pogrešno proslijeđene podatke. Podaci se moraju slagati s podacima na putnim ispravama koje će vam služiti za dokazivanje identiteta prilikom prijave na let. Isto tako ne odgovaramo za nepotpune putne isprave, vize te za nepravilna datumska ograničenja ulaza/izlaza/dužine boravka s obzirom na zahtjeve države u koju putujete.

U cijenu nije uključeno osiguranje rizika otkaza putovanja koje iznosi 3,73% cijene karte.

Pročitajte još: Opći uvjeti poslovanja

 

*******

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Agencija STA Zagreb d.o.o. svjesna je važnosti zaštite osobnih podataka, prvenstveno zato jer ih koristimo u svrhu pružanja prikladnijih usluga i informacija našim kupcima. Svaki osobni podatak (kao što je podatak o uporabi internetske stranice, koji povezujemo s pojedincem) govori nam malo više o tome što naše korisnike zanima te nam omogućava da ih ne opterećujemo sadržajem koji za njih nije važan. S druge strane pak svaki osobni podatak predstavlja također rizik – svi dobro znamo za slučajeve kada su tvrtke neprimjerno koristile osobne podatke, posredovale ih drugim tvrtkama, slučajno ih otkrile ili izgubile itd.

 

Uredba GDPR, koju je prihvatila Europska unija, diktira visoke standarde koji određuju kako se vaši podaci prikupljaju i čuvaju te vam omogućava uvid u iste, zahtjev za brisanje te mnogo više od toga. Sukladno zakonodavstvu i našoj svjesnosti o važnosti o važnosti tog područja, pripremili smo objašnjenja koja se odnose na zaštitu vaših podataka i prava koja kao vlasnik podataka imate. Molimo vas da objašnjenje u nastavku teksta pažljivo pročitate, prije no što pristanete na prikupljanje ili obradu vaših osobnih podataka.

 

Što su osobni podaci

Osobni podaci so bilo kakvi podaci koji se odnose na određenu fizičku osobu, dakle pojedinca, bez obzira u kojem su obliku izraženi. Radi se o podacima na temelju kojih vas je moguće identificirati.

Kao primjer nabrajamo nekoliko vrsta osobnih podataka: ime, adresa e-pošte, JMBG, porezni broj, broj zdravstvenog osiguranja, telefonski broj, registarski broj vozila, broj osobnog transakcijskog računa itd.

Posebne vrste osobnih podataka predstavljaju podaci o pojedincu koji otkrivaju njegovo rasno ili etničko porijeklo, političko uvjerenje, vjersko ili filozofsko uvjerenje ili članstvo u sindikatu, te obrada genetskih ili biometričkih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka u vezi zdravlja ili podataka u vezi seksualne orijentacije pojedinca, u vezi seksualnog života, podaci o osudama itd.

Upravitelj osobnih podataka je poduzeće STA Zagreb d.o.o., Ul. Andrije Hebranga 22, 10000 Zagreb, matični br. 1358685, OIB 70852164421 (u nastavku: STA Zagreb d.o.o.).

 

Gdje pohranjujemo vaše osobne podatke i koliko dugo

Osobni podaci koje dobivamo od vas na temelju vaše izričite suglasnosti, pohranjeni su u elektroničkoj ili fizičkoj zbirci osobnih podataka (ovisno o obliku stečenog osobnog podatka). Zbirke su odgovarajuće tehnički osigurane i pristup njima imaju samo ovlašteni zaposlenici poduzeća STA Zagreb d.o.o.

 

Osobni podaci koje nam digitalno posredujete, čuvaju se na poslužiteljima u sjedištu poduzeća, a ponekad i kod poduzeća čije alate koristimo. Na primjer, ponuditelj alata za komunikaciju putem e-pošte pohranjuje podatke o primateljima. Poduzeće STA Zagreb d.o.o. surađuje isključivo s vodećim ponuditeljima spomenutih alata te se prije svake suradnje dogovorimo tj. osiguramo da ponuditelj alata nema pravo pristupa podacima. Osim toga, provjeravamo ima li ponuditelj odgovarajuće uređene mehanizme zaštite podataka i garanciju da sami nikada neće koristiti niti jedan podatak naših stranaka.

 

Prikupljene osobne podatke čuvamo do trenutka kada nas obavijestite da više ne suglašavate s čuvanjem i obradom osobnih podataka, odnosno najviše onoliko vremena koliko je potrebno da se postigne svrha u koju se podaci obrađuju, ili da zadovoljimo zakonske zahtjeve.

 

 

Prikupljanje, obrada i upotreba osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo, njima upravljamo te ih obrađujemo samo u zakonski određene svrhe ili na temelju vaše izričite suglasnosti.

 

Osobni podaci koji su nam potrebni u svrhe određene zakonom (ili ugovorom), su na primjer sljedeći: 

- Podaci o kupnji i uplati vozne karte

- Podaci o rezervaciji hotela - do isteka roka za pritužbu ili reklamaciju

- Podaci o sudjelovanju u nagradnoj igri - do isteka nagradne igre

- Kontaktni podaci putnika do završetka prijevoza, kada nije više potrebno obavještavanje o stanju usluge

 

Osobni podaci koji su nam potrebni u druge svrhe, za koje je potrebna suglasnost pojedinca, su na primjer sljedeći: 

 

- IP-adresa prihvaćanja upotrebe kolačića na internetskoj stranici

- Ime, prezime, adresa e-pošte prilikom prijave na e-novosti

- Analiza uporabe internetske stranice za prikaz korisniku prilagođenih web sadržaja

- Podatak o statusu studenta potreban za slanje obavijesti o akcijama za mlade

 

Podaci prikupljeni suglasnošću prvenstveno su namijenjeni komunikaciji s vama i poboljšanju usluga. Njima pokušavamo osigurati da npr. umirovljenicima ne šaljemo obavijesti o studentskim iskaznicama i da svjetske putnike ne pozivamo u prikolice za odmor na domaćoj obali. Također pokušavamo utvrditi koji dijelovi naše ponude nisu posjećeni iz razloga što možda nisu dovoljno vidljivi na internetskoj stranici.

 

U svakom se slučaju obvezujemo da vaše osobne podatke nećemo posuditi ili prodati trećoj osobi bez prethodne obavijesti i stjecanja vaše izričite pismene suglasnosti.

 

Koje vrste osobnih podataka obrađujemo

Naše poduzeće prikuplja i obrađuje osobne podatke koji su nam potrebni za izvođenje usluga ili ih određuje zakon tj. sklopljen ugovor, odnosno one za koje ste dali izričitu suglasnost. 

 

Takvi osobni podaci su na primjer: 

 

ime i prezime

adresa

telefonski broj

adresa elektroničke pošte

dobna skupina

podaci o rođenju 

analiza uporabe web mjesta 

analiza odaziva na poruke e-pošte 

 

 

Opoziv suglasnosti za obradu osobnih podataka

Bilo kada imate pravo otkazati danu suglasnost za obradu osobnih podataka. Otkazati možete pravo za određenu svrhu ili za sve svrhe obrade osobnih podataka s kojima ste bili suglasni. 

 

Danu suglasnost možete otkazati:

- na kraju svake e-poruke koju dobivate od nas, 

- u korisničkom profilu, ako ste prijavljeni na internetskoj stranici, 

- možete nam i pisati ili nas posjetiti u jednoj od naših poslovnica.

Uzorak pismene izjave za otkazivanje suglasnosti za obrađivanje osobnih podataka možete pronaći na kraju ovih informacija.

 

Pismenu izjavu za opoziv suglasnost za obradu osobnih podataka pošaljite na adresu: STA Zagreb, d.o.o., Ul. Andrije Hebranga 22, 10000 Zagreb ili na e-mail: info@staputovanja.com.

 

U slučaju opoziva suglasnosti za prikupljanje ili obradu osobnih podataka, svi prikupljeni osobni podaci, na koje se odnosi zahtjev za brisanje, bit će izbrisani ili izdvojeni iz automatske obrade.

 

Opoziv suglasnosti za obradu osobnih podataka ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka u vezi s vama, sve do vašeg otkazivanja upotrebu tih osobnih podataka u svrhe određene zakonom.

 

Vaša prava na području zaštite osobnih podataka

Pravo na brisanje/zaborav

Bilo kada imate pravo zahtijevati od upravitelja da popravi odnosno dopuni netočne odnosno nepotpune osobne podatke koji su povezani s vama. 

Bilo kada možete zahtijevati uvid u podatke koje je upravitelj prikupio o vama, ili momentalno brisanje svojih osobnih podataka.

U slučaju popravka, dopune ili brisanja osobnih podataka, moramo vas bez odgađanja obavijestiti o popravku, dopuni ili brisanju.

 

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Bilo kada imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu vaših osobnih podataka u slučaju njihove netočnosti, nezakonitosti, prestanka svrhe obrade ili podnošenja prigovora.

 

Pravo na prenosivost vaših podataka

Bilo kada imate pravo zahtijevati da vam posredujemo vaše osobne podatke koje obrađujemo.

Bilo kada imate pravo zahtijevati da vaše osobne podatke koje obrađujemo, posredujemo drugom upravitelju.

 

Pravo na prigovor

Bilo kakva upotreba vaših osobnih podataka u svrhu informativnog ili promotivnog obavještavanja zahtijeva vaš izričit pristanak. U slučaju da na temelju pristanka primite informativne ili komercijalne promotivne sadržaje, bilo kada možete pismenim putem zahtijevati prestanak korištenja vaših podataka u te svrhe. 

 

Sva prava u vezi zaštite vaših osobnih podataka možete zahtijevati na obrascu koji je prilog ovom dokumentu. Zahtjev pošaljite poštom na adresu STA Zagreb, d.o.o., Ul. Andrije Hebranga 22, 10000 Zagreb ili na e-mail: info@staputovanja.com.

 

Pravo na pristup osobnim podacima povezanih s vama

Bilo kada imate pravo zahtijevati potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci povezani s vama i pristup osobnim podacima koji su povezani vama te sljedeće informacije: svrha obrade podataka, vrsta osobnih podataka povezanih s vama, korisnike vaših osobnih podataka, predviđeno razdoblje pohrane osobnih podataka, izvor osobnih podataka.

 

Ugroženost zaštite osobnih podataka

Unatoč svom trudu da što bolje zaštitimo vaše osobne podatke, potpuna zaštita naravno ne postoji. Uvijek postoji mogućnost napada na naše IT-sustave ili nepredvidive greške koja može ugroziti sigurnost vaših osobnih podataka.

 

U slučaju ugrožene sigurnosti vaših osobnih podataka, kao i u slučaju  da je pritom utvrđena vjerojatnost da takva ugroženost osobnih podataka može uzrokovati veliki rizik za vaša prava i slobode, momentalno ćemo vas obavijestiti o tome.

 

U slučaju ugrožene sigurnosti vaših osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja obavijestit ćemo nadležni organ, najkasnije u roku od 72 sata od trenutka spoznaje o ugroženosti vaših osobnih podataka.

 

Pravo na pritužbu

U slučaju bilo kakvog oblika kršenja zaštite osobnih podataka, imate pravo podnošenja pritužbe protiv upravitelja, kod nadzornog organa na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Fra Grge Martića 14, 10000 Zagreb ili na azop@azop.hr.

 

Važne informacije u vezi s obradom vaših osobnih podataka

Obvezujemo se da ćemo sve prikupljene podatke obrađivati samo u gore spomenute svrhe upravljanja tj. obrade osobnih podataka te sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i drugom zakonodavstvu na tom području te sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka (GDPR).

 

Pitanja, nejasnoće ili informacije u vezi s ostvarivanjem vaših prava na području osobnih podataka pošaljite na adresu upravitelja:

 

STA Zagreb d.o.o. 

Ul. Andrije Hebranga 22

10000 Zagreb

e-pošta: info@staputovanja.com

T: +385 1 488 63 40

F: +385 1 488 63 45

Internetska stranica: www.staputovanja.com

Suglasnost za obradu

Zahtjev za opoziv suglasnosti

 

 

All we do is travel

S posjetom i korištenjem web stranice pristajete na kolačić. Pročitajte više o kolačićima.

STA putovanja
Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb

0800 19 98

info@staputovanja.com

Svaki radni dan nas između 9 i 17 sati možete dobiti na telefonskim brojevima:

ZAGREB
T: 01 488 63 40
M: 099 488 63 40
F: 01 488 63 45
L: Ulica Andrije Hebranga 22, Zagreb

LJUBLJANA
T: +386 (0)1/ 439 16 90
T: +386 (0)1/ 439 16 91
M: +386 (0)41 612 711
L: Ajdovščina 1, Ljubljana