Raširi krila

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA "Koja je tvoja destinacija s 5 zvjezdica?"

1. NAGRADNI NATJEČAJ I PRIREĐIVAČ

Ovim pravilima Priređivač priređuje nagradni natječaj pod nazivom"Koja je tvoja destinacija s 5 zvjezdica?" (dalje u tekstu: Nagradni natječaj).

 

Priređivač Nagradnog natječaja je STA Zagreb d.o.o., OIB: 70852164421, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 22, (dalje u tekstu: Priređivač).

 

Sponzor Nagradnog natječaja je QATAR AIRWAYS Podružnica Zagreb, OIB: 92408767047, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Petra Hektorovića 2 (dalje u tekstu: Sponzor).

 

Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga.


2. TRAJANJE I MJESTO ODRŽAVANJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Prvi dio nagradnog natječaja održava se u razdoblju od 14. veljače 2014. godine u 10:00 CET (srednjeeuropska vremenska zona) do dana 28. veljače 2014. godine u 10:00 CET (srednjeeuropska vremenska zona). Drugi dio natječaja održat će se 12.03.2014. u uredu Priređivača u Hebrangovoj 22, 10 000 Zagreb gdje će se održati odabir pobjednika natječaja.

 

27. veljače: Nagradni natječaj smo produžili do 07. ožujka do 16:00  

 

Mjesto održavanja Nagradnog natječaja je područje Republike Hrvatske.

 

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju državljani Republike Hrvatske koji su stariji od osamnaest (18) godina i koji su pravno i drugačije sposobni putovati iz Zagreba avionom u međunarodne destinacije i natrag bez zakonskog skrbnika u vrijeme izvlačenja, a korisnici su aplikacije "Koja je tvoja destinacija s 5 zvjezdica", prihvaćaju Pravila i Uvjete nagradnog natječaja i "fanovi" su Facebook stranice STA Zagreb – Student Travel Agency.

Sudjelovanje u Nagradnom natječaju je moguće samo preko Facebook aplikacije na stranici STA Zagreb – Student Travel Agency.

 

U Nagradnom natječaju zabranjeno je sudjelovanje zaposlenicima Priređivača i Sponzora i njihovih povezanih društava, kao i čanovima njihovih užih obitelji.

 

Svojim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionici pristaju na ova pravila Nagradnog natječaja koja su objavljena na internetskoj stranici Priređivača http://staputovanja.com/sta/nagradni-natjecaj i na Facebook stranici Priređivača www.facebook.com/staputovanja (dalje u tekstu: Facebook stranica Priređivača).4. NAČIN SUDJELOVANJA

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je sljedeće:

 1. Sudionik mora kliknuti na nagradni natječaj koji se nalazi na facebook stranici Priređivača

 2. Sudionik Nagradnog natječaja mora biti ili postati fan Priređivača na facebook stranici Priređivača, zatim kliknuti na "DALJE".

 3. Sudionik treba kliknuti na svoju željenu destinaciju da bi se otvorio prozor s mogućnostima i kliknuti na „Dodaj fotografiju".

 4. Sudionik treba klikom na „DALJE“ dopustiti aplikaciji pristup do facebook zida i slika

 5. U za to označena polja sudionik treba upisati svoje važeće osobne podatke (ime, prezime i valjanu vlastitu email adresu) te potvrditi slaganje s Pravilima i Uvjetima te kliknuti na "DALJE"

 6. Sudionik treba dodati fotografiju željene destinacije (na za to određeno mjesto) i unijeti razlog zašto je to njegova top destinacija (na za to određeno mjesto) te zatim odabrati DALJE

 7. Sudionik treba kliknuti DALJE i zatim SEND REQUESTS ili CANCEL.

Sudionik Nagradnog natječaja sudjelovanjem pristaje na primanje STA putovanja elektroničkog biltena (dalje u tekstu: Newsletter Priređivača) i Qatar Airways elektroničkog biltena (dalje u tekstu: Newsletter Sponzora) na njegovu adresu e-pošte.

 

Za sudjelovanje i osvajanje nagrade potrebno je da sudionici ostanu pretplatnici na newsletter Priređivača i Sponzora za vrijeme trajanja Promidžbenog perioda kao i u trenutku izvlačenja dobitnika.

Priređivač i Sponzor ovog nagradnog natječaja ne snose nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava fotografija postavljenih od strane sudionika ovog nagradnog natječaja.


5. PRAVILA PRIJAVLJIVANJA

Svaki sudionik može se maksimalno jednom na dan natjecati, ali sudjeluje u izvlačenju samo jednom (višestrukim natjecanjem se ne povećavaju šanse kod izvlačenja dobitnika).

 

Zabranjene su bilo kakve nezakonite metode prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju te će se iste smatrati nevažećima, a osoba koja koristi takve metode biti će diskvalificirana.

 

Nepotpune, netočne, zakašnjele prijave ili prijave putem privremenih ili jednokratnih Facebook profila nevažeće su te se neće uzeti u obzir. Priređivač ne odgovara za bilo kakve smetnje ili pogreške u svezi interneta ili pružanja usluga drugih operatera.

 

6. NAGRADE I NAGRADNI FOND

Nagradni fond sastoji se od dvije (2) povratne avionske karte za ekonomski razred na letu Qatar Airways iz Zagreba, preko Dohe, prema destinaciji odabranoj od strane pobjednika natječaja, te uključuju nadoplatu za gorivo (Fuel Surcharge), a aerodromske takse plaća Priređivač nagradnog natječaja.

 

Karte vrijede 30 (trideset) dana od datuma polaska na put, a putovanje mora trajati najmanje 3 dana.

Dobitnik se mora javiti Priređivaču nagradnog natječaja u roku od mjesec dana od dana izvlačenja tj. najkasnije do 12. travnja 2014. za preuzimanje nagrade, i to osobno u uredu Priređivača u Zagrebu (Ulica Andrije Hebranga 22) ili putem emaila (email: info@staputovanja.com, Tel: 0800 1998).

Mjesta su ograničena i ovise o raspoloživosti na letu na odabrane dane putovanja.

 

Karte vrijede samo na letovima Sponzora ovog nagradnog natječaja, samo preko Dohe te samo za polaske iz Zagreba.

 

Putovanje može početi najranije 1. svibnja 2014., a najkasnije 24. ožujka 2015., a mora završiti najkasnije do ponoći 31. ožujka 2015.

 

Mogućnost odabira termina putovanja za dobitnika i njegovu pratnju ovisi o raspoloživim mjestima.

 

Putovanje nije dopušteno od 27. lipnja do 25. kolovoza 2014. i od 15. prosinca do 10. siječnja 2015.

 

U slučaju da nakon izdavanja karte, putnik iz bilo kojeg razloga ne može putovati na dogovoreni dan, pobjednik gubi pravo na nagradu bez ikakve odgovornosti Priređivača i Sponzora ovog nagradnog natječaja.

 

Pobjednik natječaja treba kontaktirati Priređivača natječaja u vezi dogovora detalja vezanih za nagradu (email: info@staputovanja.com, Tel: 0800 1998)

 

Rezervacija leta izvršava se na adresi sjedišta Sponzora, Ulica Petra Hektorovića 2, na odjelu za rezervacije, Tel: +385 (0)1 644 1422,zagres@hr.qatarairways.com. Priređivač nagradnog natječaja zadržava pravo da ne podijeli nagradu ako:

 • dobitnik ne ispuni uvjete za preuzimanje nagrade

 • se pojavi sumnja u točnosti podataka

 • se dokaže da je dobitnik u natječaju sudjelovao u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima natječaja

 • ukoliko dobitnik prilikom odabira nagrade postupa protivno općim uvjetima poslovanja avio kompanije Qatar Airways.

Za putovanje vrijede pravila te opći uvjeti poslovanja avio kompanije Qatar Airways.

 

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neki drugi proizvod ili uslugu Priređivača ili Sponzora ove nagradne igre, niti se mogu prenijeti na treće osobe.

 

7. UVJETI ZA KORIŠTENJE NAGRADA

Mjesto polaska putovanja je Zagreb, a destinacija ovisi o odabranoj destinaciji unutar aplikacije Nagradnog natječaja.

 

Qatar Airways zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmjeniti red letenja o čemu će obavijestiti dobitnika, ukoliko je isti na predmetnom letu.

 

Nisu dopuštene nikakve izmjene od trenutka rezervacije avionskih karata.

 

Dobitnik je obvezan za sebe i pratnju snositi sve poreze i pristojbe te troškove osiguranja i vize koji se odnose na osvojene nagrade, osim doplate za gorivo (fuel surcharge) koju snosi Sponzor i aerodromskih taksi koje snosi Priređivač.

 

Dobitnik je odgovoran te će snositi sve troškove u svezi pribavljanja svih potrebnih putnih dokumenata i vize kao i da osigura da on i njegova pratnja ispunjavaju sve zakonske pretpostavke za ulazak u zemlju odredišta te potrebno zdravstveno osiguranje.

 

Svi troškovi i naknade koji nisu posebno navedeni kao dio nagrade, isključiva su odgovornost te idu na teret dobitnika.


8. IZBOR DOBITNIKA

Od prijavljenih sudionika koji su ispunili sve potrebne uvjete, Priređivač ovog nagradnog natječaja će odabrati 10 natjecatelja koji će sudjelovati u izvlačenju nagrade, uz prisutnost tročlane komisije koju imenuje Priređivač, a čiji će najmanje jedan član biti predstavnik Sponzora.

 

U izvlačenje za nagradu ulaze i dodatnih 10 natjecatelja s najvećim brojem glasova za objavljenu fotografiju i komentar u aplikaciji nagradnog natječaja.

Izvlačenje nagrade održat će se u sjedištu Priređivača nagradne igre u Ulici Andrije Hebranga 22, 10000 Zagreb 12. ožujka 2014.

 

O dobivenoj nagradi dobitnici će biti obaviješteni odmah po izvlačenju putem e-pošte i to na adresu e-pošte navedenu u prilikom prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Ukoliko adresa e-pošte izvučenog dobitnika bude neispravna, jednokratna, neupotrebljiva ili slično, prijava će biti proglašena nevažećom te će bez odgode biti izvučen novi dobitnik.

 

U slučaju da dobitnik ne preuzme u predmetnom roku svoju nagradu, Priređivač će ponovno u roku od osam (8) dana od isteka predmetnog roka obavijestiti dobitnika o dobitku, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada, koji ne može biti kraći od osam (8) dana niti duži od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku koji odredi Priređivač ne preuzme nagradu, isti gubi pravo na nagradu.

 

9. PREKID, OBUSTAVA I STAVLJANJE U STANJE MIROVANJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Priređivač pridržava pravo da otkaže, prekine ili stavi u stanje mirovanja Nagradni natječaj u slučaju više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Priređivača. Priređivač će o otkazu, prekidu ili stavljanju u stanje mirovanja obavijestiti javnost putem svoje internet stranice.

 

Priređivač pridržava pravo izmjeniti ova pravila Nagradnog natječaja u iznimnim okolnostima, zbog više sile (uključujući, ali ne ograničavajući se na namještanje, krađu nagrada ili prijava, prijevaru) uz poštivanje propisane zakonske procedure. Priređivač će promjenjena pravila Nagradnog natječaja objaviti na svojoj internetskoj stranici i Facebook stranici.

 

Za sve dodatne informacije u vezi s nagradnom igrom, sudionici mogu poslati upit na facebook@staputovanja.com ili nazvati na 01 488 63 44.

 

10. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionik daje svoj pristanak da Priređivač prikuplja i koristi njegove osobne podatke u svrhu provođenja Nagradnog natječaja.

Priređivač se obvezuje da će prikupljene podatke, za koje važeći propisi određuju obvezu zaštite, štititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te da će ih koristiti isključivo u promocijske svrhe uz prethodnu suglasnost svakog sudionika.

 

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju te osvajanjem nagrade, dobitnik daje Priređivaču svoju suglasnost da bez dodatne naknade upotrebljava njegove osobne podatke i sliku za oglašavanje u promotivne svrhe kroz razdoblje od sljedećih dvadesetčetiri (24) mjeseca od izvlačenja bez dodatne naknade.

Priređivač je ovlašten od dobitnika zatražiti da dostave fotografiju svojeg boravka u odabranoj destinaciji koja se može koristiti kroz razdoblje od sljedećih pet (5) godina od dana izvlačenja dobitnika bez prava na naknadu.

 

11. DOSTUPNOST NATJECANJA/APLIKACIJE

Priređivač nije odgovoran za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natjecanja. Facebook nije ni na koji način povezan s ovim natječajem.12. MJERODAVNO PRAVO

U slučaju spora između sudionika Nagradnog natječaja i Priređivača ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dana 13. veljače 2014. godine

 

All we do is travel

S posjetom i korištenjem web stranice pristajete na kolačić. Pročitajte više o kolačićima.

STA putovanja
Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb

0800 19 98

info@staputovanja.com

Svaki radni dan nas između 9 i 17 sati možete dobiti na telefonskim brojevima:

ZAGREB
T: 01 488 63 40
M: 099 488 63 40
F: 01 488 63 45
L: Ulica Andrije Hebranga 22, Zagreb

LJUBLJANA
T: +386 (0)1/ 439 16 90
T: +386 (0)1/ 439 16 91
M: +386 (0)41 612 711
L: Ajdovščina 1, Ljubljana