Raširi krila

Prava putnika u zračnom prometu

Usporedba prava putnika u zračnom prometu u Eu, Kanadi i SAD-u


Europska unija

Kanada

SAD

Kašnjenje

Obrok i telefonski poziv kad kašnjenje traje 2 sata na kraćim i 4 sata na dužim relacijama.

Nakon 4 sata čekanja putnici dobivaju kupon za obrok. Drugih kompenzacija nema.

Nema pravila.

 Otkaz

Obrok, dva telefonska poziva i ponekad hotel za vrijeme čekanja. Kompenzacija do 600 €, osim ako je putnik obaviješten o promjeni barem dva tjedna ranije, a ponuđena mu je druga konekcija sličnih vremena polaska/dolaska u konačnu destinaciju.

Avio kompanija mora ponuditi zamjenski let, kupiti kartu kod drugog prijevoznika ili pokriti troškove neiskorištene karte ukoliko putnik ne želi putovati. Ukoliko je kriva avio kompanija, ista mora ponuditi smještaj.

Nema kompenzacije. Ukoliko je kriva avio kompanija, ista mora ponuditi smještaj.

Gubitak prtljage

Odgovornost do 1500 $ po putniku.

Odgovornost do 1500 $ po putniku.

Odgovornost do 3300 $ po putniku.

Odgoda putovanja (kasniji let)

125 € do 600 € - ovisno o dužini leta.

Avio kompanija mora ponuditi zamjenski let, kupiti kartu kod drugog prijevoznika ili pokriti troškove neiskorištene karte ukoliko putnik ne želi putovati.

U većini slučajeva – povrat 200% jednosmjerne karte do 800 $.

Čekanje na aerodromskoj stazi

Nema posebnih pravila.

Piloti mogu odrediti iskrcanje putnika nakon 90 minuta čekanja.

Od 29. travnja dalje avio kompanija mora dozvoliti iskrcanje putnika natrag u aerodromsku zgradu (ukoliko pilot i kontrolori procjene da je premještenje sigurno).

Prava u EU

Europska unija odredila je cijeli niz prava kako bi osigurala pravedno tretiranje putnika u zracnom prometu. Zrakoplovna kompanija zadužena je za vaš let, odgovorna za vaš prijevoz i prijevoz vaše prtljage te mora uvažavati vaša prava.

Odbijeno ukrcavanje i otkazivanje leta (over booking)

 • Odbijeni ste za ukrcanje u zrakoplov jer prijevoznik nema dovoljno mjesta na letu?

Otkazivanje leta (cancelled flight)

 • Vaš let je otkazan?

Velika kašnjenja (flight delay)

 • Vaš let kasni dva sata ili više?

Oštećena, izgubljena prtljaga

 • Vaša prijavljena prtljaga je oštećena, izgubljena ili je došla sa zakašnjenjem?

Ozljede ili smrt u nesrecama

 • Ozlijedili ste se za vrijeme leta?

Potovanje u paketu

 • Jeste li dobili ono što ste rezervirali?

Prava putnika vrijede za redovne ili charterske letove, domace i meunarodne letove te za sve vrste avio- kompanija. Vaš ugovor s zrakoplovnim prijevoznikom takoer definira i druga prava i obveze. Zamolite vašeg zrakoplovnog prijevoznika za fotokopiju ugovora.

Odbijeno ukrcavanje i otkazivanje leta

Ukoliko vam je odbijeno ukrcavanje u zrakoplov ili je vaš let otkazan, avionska kompanija koja tim letom upravlja, dužna vam je ponuditi novcanu kompenzaciju i pomoc. To pravo vrijedi za sve letove na koje ste se pravovremeno prijavili, ukljucujuci i charterske letove:

 • s aerodroma EU ili
 • na aerodrome EU s aerodroma izvan EU, ukoliko letom upravlja EU aviokompanija.

Odbijeno ukrcavanje

Kada ima više putnika u zrakoplovu od slobodnih mjesta (ukoliko prodaju više karata) avio kompanija dužna je najprije pitati tj. provjeriti da li ima putnika koji su, u zamjenu za dogovorene povlastice, spremni otkazati svoje mjesto.Takvim putnicima mora biti ponueno da izaberu izmeu povrata karte (zajedno s besplatnim letom na mjesto polaska kada je to moguce) i prijevoza do konacne destinacije. Ako se svoga mjesta u zrakoplovu ne odreknete dobrovoljno, avio-kompanija vam je dužna platiti novcanu naknadu u slijedecim iznosima:

 • 250 eur za letove krace od 1 500 km,
 • 400 eur za duže letove unutar EU i druge letove, duže od 1 500 do 3 500 km,
 • 600 eu za letove duže od 3 500 km, izvan EU.

Novcana naknada se može smanjiti za polovicu iznosa, ukoliko kašnjenje nije duže od 2,3 odnosno 4 sata. Avio-kompanija vam mora takoer ponuditi :

 • mogucnost izbora izmeu povrata karte (zajedno s besplatnim letom na mjesto polaska kada je to moguce) i mogucnosti prijevoza do konacne destinacije
 • hranu i osvježavajuce pice, smještaj u hotelu, kada je to potrebno (ukljucujuci prijevoz) te komunikacijske veze

Otkazivanje leta

Prilikom svakog otkazivanja leta, avio-kompanija zadužena za vaš let, dužna vam je ponuditi:

 • mogucnost izbora izmeu povrata karte (zajedno s besplatnim letom na mjesto polaska kada je to moguce) i mogucnosti prijevoza do konacne destinacije te
 • hranu i osvježavajuce pice, smještaj u hotelu, kada je to potrebno (ukljucujuci prijevoz) te komunikacijske veze

Avio-kompanija može vam takoer isplatiti naknadu u istoj visini kao i za odbijeno ukrcavanje, osim ako vas nisu pravovremeno (unaprijed) obavijestili i ponudili vam drugu mogucnost prijevoza u kratkom roku. Naknade ili povrat sredstava mogu se isplatiti u gotovini, preko bankovnog racuna, cekom ili s putnickim bonovima, uz vašu pismenu dozvolu, te moraju biti isplacene u roku 7 dana. Ukoliko vam se ta prava ne priznaju, odmah se obratite avio-kompaniji koja je zadužena za vaš let.

Velika kašnjenja

Momentalna pomoc

Ukoliko se pravovremeno prijavite na bilo koji let, ukljucujuci charterski:

 • s aerodroma EU ili
 • na aerodrome EU s aerodroma izvan EU, ukoliko letom upravlja EU avio-kompanija te ista ocekuje kašnjenje:
 • 2 sata ili više za letove krace od 1 500 km,
 • 3 sata ili više za duže letove unutar EU i druge letove, duže od 1 500 do 3 500 km,
 • 4 sata ili više, za letove duže od 3 500 km izvan EU, moraju vam ponuditi hranu i osvježavajuce pice, smještaj u hotelu, kada je to potrebno (ukljucujuci prijevoz) te komunikacijske veze

Kada je kašnjenje duže od 5 sati, avio-kompanija vam je dužna ponuditi dio novaca (zajedno s besplatnim letom na tocku polaska, kada je to moguce).

Ukoliko vam ta prava ne priznaju, odmah se žalite zrakoplovnom prijevozniku koji upravlja letom.

Kasniji zahtjevi

Kada je prijevoznik EU odgovoran za kašnjenje leta, bilo gdje na svijetu, možete se žaliti za nanešenu štetu. Ukoliko se prijevoznik ne slaže s vašim zahtjevima, možete uložiti sudsku tužbu. Odštetu možete zahtjevati od zrakoplovnog prijevoznika s kojim ste sklopili ugovor ili od prijevoznika koji upravlja letom, ukoliko su razliciti.

Prtljaga

Za štetu nastalu zbog uništavanja, gubitka ili kašnjenja prtljage na letu EU zrakoplovnog prijevoznika bilo gdje na svijetu, možete se žaliti za nanešenu štetu.

Ukoliko se prijevoznik ne slaže s vašim zahtjevima, možete uložiti sudsku tužbu. Za štetu nastalu na prijavljenoj prtljazi morate se žaliti u roku 7 dana od njenog primitka, pismenim putem . Ukoliko doe do kašnjenja, prijavu  morate obaviti u roku 21 dana od primitka prtljage.

Odštetu možete zahtjevati od zrakoplovnog prijevoznika s kojim ste sklopili ugovor ili od prijevoznika koji upravlja letom, ukoliko su razliciti.

Ozljede ili smrt u nesrecama

Za nesrece na letu zrakoplovnog prijevoznika EU, bilo gdje na svijetu, možete zahtjevati odštetu za štetu nastalu zbog ozljede ili u slucaju smrti druge osobe. Imate pravo na predujam za nužne gospodarske potrebe. Ukoliko se prijevoznik ne slaže s vašim zahtjevima, možete uložiti sudsku tužbu. Odštetu možete zahtjevati od zrakoplovnog prijevoznika s kojim ste sklopili ugovor ili od prijevoznika koji upravlja letom, ukoliko su razliciti.

Potovanje u paketu

Osim gore navedenih prava, možete zahtjevati odštetu od organizatora putovanja ukoliko nije pružio usluge koje ste rezervirali unutar EU, bez obzira na cilj. To pravo vrijedi ukoliko organizator nije osigurao let, ukljucen u vaš paket. Osim toga organizator putovanja mora , ukoliko ne osigura bitan dio rezerviranog paketa, pomoci i pobrinuti se za vas, ukljucujuci drukciji aranžman bez dodatnih troškova.

* 1 SDR = 1,079420 € (7. oktober 2009)
Za informacije o trenutnom tecaju obratite se Europe Direct-u.

Što prvo uciniti?

Ukoliko ste naišli na bilo kakav problem naveden gore, odmah se obratiti predstavniku zrakoplovnog prijevoznika zaduženom za vaš let.

Koji je slijedeci korak?

Ako vam je odbijeno ukrcavanje u zrakoplov ili zrakoplov kasni, a zrakoplovni prijevoznik koji upravlja letom ne ispuni svoje obaveze, uložite žalbu nacionalnom nadležnom tijelu.

Ukoliko vaš zrakoplov polazi iz države EU, tamo se i morate žaliti . Ako putujete izvana u jednu od država EU te vašim letom upravlja zrakoplovni prijevoznik EU, žalite se u državi pristanka zrakoplova.

Ime i adresu nadležnog tijela odnosno podatke o organizacijama koje vam mogu pomoci ili vas savjetovati kod žalbe, možete dobiti na besplatnom telefonskom broju EuropeDirect*: 00 800 6 7 8 9 10 11 ili preko e-maila: mail@europe-direct.cec.eu.int.

O daljnjem razmatranju vaše žalbe možete obavijestiti Europsku komisiju, B-1049 Bruxelles, preko faksa (+32-2) 299 10 15 ili e-maila: tren-aprights@cec.eu.int.
* Neki mobilni operateri ne dozvoljavaju uspostavljanje veze s brojem 00 800 ili takve pozive naplacuju. U nekim se slucajevima ti pozivi naplacuju u hotelima ili u javnim telefonskim govornicama.

Daljnje informacije

Ovaj tekst sadrži sažetak odgovarajuceg zakonodavstva EU. U slucaju spora svaka žalba mora tj. pravni postupak se temeljiti iskljucivo na slijedecim pravnim tekstovima. Možete ih pronaci u Službenom listu Europske unije.

 • Odšteta i pomoc putnicima u slucaju odbijanja ukrcavanja u zrakoplov, otkazivanja ili velikih kašnjenja letova, Uredba (ES) br.. 261/2004; UL L 46, 17.2.2004.
 • Odgovornost zrakoplovnih prijevoznika, Uredba (ES) br. 889/2002 koja mijenja Uredbu (ES) br. 2027/97; UL L 140, 30.5.2002 (u zakonodavstvo EU ukljucuje „Montrealsku konvenciju“ o izjednacavanju nekih pravila za meunarodni zrakoplovni prijevoz; UL L 194, 18.7.2001).
 • Paketno putovanje, organizirani praznici i izleti, Direktiva 90/314/EGS; UL L 158, 23.6.1990.

Tekst je sažet po tekstu kojeg je izdala Europska komisija, GD za energetiku i promet, B-1049 BruxellesAll we do is travel

S posjetom i korištenjem web stranice pristajete na kolačić. Pročitajte više o kolačićima.

STA putovanja
Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb

0800 19 98

info@staputovanja.com

Svaki radni dan nas između 9 i 17 sati možete dobiti na telefonskim brojevima:

ZAGREB
T: 01 488 63 40
M: 099 488 63 40
F: 01 488 63 45
L: Ulica Andrije Hebranga 22, Zagreb

LJUBLJANA
T: +386 (0)1/ 439 16 90
T: +386 (0)1/ 439 16 91
M: +386 (0)41 612 711
L: Ajdovščina 1, Ljubljana