Raširi krila

Osiguranje privatne odgovornosti

Ako ste student i želite obavljati stručnu praksu u inozemstvu ili samo idete raditi izvan države predlažemo vam da u STA Zagreb ugovorite Allianz osiguranje kojim će vam biti pokrivena odgovornost u slučaju štete od smrti, ozljede tijela ili zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, i to:

  1. u svojstvu privatne osobe u svakodnevnom životu, osim pri obavljanju zanatske djelatnosti, te svih djelatnosti kojima se privređuje
  2. iz posjedovanja i uporabe bicikla bez motora
  3. iz amaterskog bavljenja sportom, osim lova
  4. iz držanja pitomih životinja kada se životinje ne drže u svrhu privređivanja

   * osiguranje se odnosi i na odgovornost maloljetne djece (također i unuka, usvojene djece i djece u skrbi) osiguranika
   * osiguranjem su obuhvaćeni osigurani slučajevi nastali na području Europe, izvan RH

  Svota osiguranja

  1. Svota osiguranja umanjena za iznos ugovorene franšize, gornja je granica osiguravateljeve obveze po jednom osiguranom slučaju, pa i onda kada za štetu odgovara više osoba kojih je odgovornost pokrivena ovim osiguranjem.
  2. Osiguranik sudjeluje u svakoj šteti s iznosom od 1.500 kn (obvezna franšiza).

  Osiguranikove obveze

  1. Nakon nastanka osiguranog slučaja

  • Osiguranik je dužan obavijestiti osiguravatelja o nastanku osiguranog slučaja i o podnesenom zahtjevu za naknadu štete, najkasnije u roku tri dana od saznanja.
  • Osiguranik je dužan obavijestiti osiguravatelja i onda kada zahtjev za naknadu štete protiv njega bude pokrenut putem suda, kada bude stavljen u pritvor i onda kada bude pokrenut postupak za osiguranje dokaza.
  • Ako je proveden očevid, podignuta optužnica ili donesena odluka o kaznenom postupku, osiguranik je dužan o tomu odmah obavijestiti osiguravatelja, pa i onda kada je već prijavio nastanak štetnog događaja. Također je dužan dostaviti nalaz mjerodavnog tijela u svezi s nastalim štetnim događajem.
  • Osiguranik nije ovlašten da se bez prethodne osiguravateljeve suglasnosti izjašnjava o zahtjevu za naknadu štete, a posebno da ga prizna potpuno ili djelomično, da se o zahtjevu o naknadi štete nagodi ni da obavi isplatu, osim ako se prema činjeničnom stanju nije moglo odbiti priznanje, nagodba ili isplata, a da se time ne učini očita nepravda. Ako je osiguranik u zabludi smatrao da postoji njegova odgovornost ili da su ispravno utvrđene činjenice, to ga neće opravdati.
  • Ako oštećeni podnese tužbu za naknadu štete protiv osiguranika, osiguranik je dužan dostaviti osiguravatelju sudski poziv ili tužbu i sve spise u svezi sa štetnim događajem i zahtjevom za naknadu štete te vođenje spora prepustiti osiguravatelju.
  • Ako se osiguranik protivi osiguravateljevu prijedlogu da se zahtjev za naknadu štete riješi nagodbom, osiguravatelj nije dužan platiti višak naknade, kamata i troškova koji su zbog toga nastali.
  • Ako se oštećenik sa zahtjevom za naknadu štete neposredno obrati osiguravatelju, osiguranik je dužan osiguravatelju pružiti sve dokaze i podatke kojima raspolaže, a koji su nužni za utvrđivanje odgovornosti za učinjenu štetu i za procjenu osnovanosti zahtjeva, opsega i visine štete.
  • Ako zbog promijenjenih okolnosti osiguranik stekne pravo da se ukine ili smanji renta oštećenoj osobi, dužan je o tomu izvijestiti osiguravatelja.

  2. Nakon zahtjeva oštećene osobe

  U vezi sa zahtjevom za naknadu štete podnesenim od oštećene osobe osiguratelj je u obvezi:

  • zajedno s osiguranikom poduzeti obranu od neosnovanih ili pretjeranih zahtjeva za naknadu štete
  • udovoljiti osnovanim zahtjevima za naknadu štete
  • naknaditi troškove sudskog postupka

  Za detaljnije informacije i cijene nazovite nas na broj 01/ 48 86 3400800 1998 ili pošaljite upit na info@staputovanja.com

  All we do is travel

  S posjetom i korištenjem web stranice pristajete na kolačić. Pročitajte više o kolačićima.

  STA putovanja
  Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb

  0800 19 98

  info@staputovanja.com

  Svaki radni dan nas između 9 i 17 sati možete dobiti na telefonskim brojevima:

  ZAGREB
  T: 01 488 63 40
  M: 099 488 63 40
  F: 01 488 63 45
  L: Ulica Andrije Hebranga 22, Zagreb

  LJUBLJANA
  T: +386 (0)1/ 439 16 90
  T: +386 (0)1/ 439 16 91
  M: +386 (0)41 612 711
  L: Ajdovščina 1, Ljubljana