Raširi krila

CareMed

 

Osiguranja CareMed Gold, CareMed Silver i CareMed Bronze

Svijet (osim SAD-a & Kanade)

CareMed Gold

(neograničeno)

CareMed Silver

(do 1.900.000 kn)

CareMed Bronze

(do 380.000 kn)


Zdravstveno osiguranje

Paket osiguranja

Zdravstveno osiguranje

Paket osiguranja

Zdravstveno osiguranje

Paket osiguranja

po danu

14 kn

17 kn

13 kn

16 kn

11 kn

15 kn

7 dana

98 kn

119 kn

91 kn

112 kn

77 kn

105 kn

30 dana

420kn

510 kn

390 kn

480 kn

330 kn

450 kn

SAD & Kanada –  odbitak franšize 760 kn

CareMed Gold

CareMed Silver

CareMed Bronze


Zdravstveno osiguranje

Paket osiguranja

Zdravstveno osiguranje

Paket osiguranja

Zdravstveno osiguranje

Paket osiguranja

po danu

19 kn

21 kn

17 kn

19 kn

16 kn

17 kn

7 dana

133 kn

147 kn

119 kn

133 kn

112 kn

119 kn

30 dana

570 kn

630 kn

510 kn

570 kn

480 kn

510 kn

SAD & Kanada – bez odbitka franšize

CareMed Gold

CareMed Silver

CareMed Bronze


Zdravstveno osiguranje

Paket osiguranja

Zdravstveno osiguranje

Paket osiguranja

Zdravstveno osiguranje

Paket osiguranja

po danu

32 kn

33 kn

29 kn

31 kn

27 kn

28 kn

7 dana

224 kn

231 kn

203 kn

217 kn

189 kn

196 kn

30 dana

960 kn

990 kn

870 kn

930 kn

810 kn

840 kn

Osiguranje se može izraditi za bilo koji broj dana ali najviše za 380 dana.

CareMed putno zdravstveno osiguranje je međunarodno putno osiguranje za sve koji putuju svijetom. Putno zdravstveno osiguranje CareMed nudi:

 • osiguranje, prilagođeno vašim potrebama na putu
 • pokriće za putnike u dobi od 6 do 69 godina
 • pouzdanu osiguravajuću kuću
 • povoljne premije osiguranja
 • pokriće koje vrijedi širom svijeta, također za putovanja u više država
 • osiguranje koje uključuje uvjete za pridobivanje viza, potrebnih za ulazak u određene države (npr. pokriće za dobivanje studentske vize za ulazak u SAD)
 • iznimno jednostavan povrat troškova liječenja
 • osiguravajuća kući vrši uplatu neposredno bolnici (osim manjih troškova)
 • usluge asistencije osiguravajuće kuće (24 sata dnevno) - u SAD-u i Europi
 • profesionalna pomoć našeg osoblja

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje uključuje sve troškove koji su nastali kao posljedica akutne bolesti ili nezgode koja se dogodila u inozemstvu tijekom trajanja osiguranja. Visina pokrića ovisi o tipu odabranog osiguranja te uključuje:

 • usluge liječnika – osigurana osoba može izabrati bilo kojeg licenciranog liječnika u državi u kojoj se nalazi za vrijeme bolesti/nezgode. Osiguranim putnicima koji putuju u SAD velika je pomoć pri traženju informacija mreža First Health Network.
 • lijekove i sredstva za liječenje koje je propisao liječnik,
 • nužna medicinska pomagala za lakše hodanje ili potporu leđima (standardni modeli);
 • troškovi liječenja u bolnici (smještaj, usluge liječnika i medicinskoga osoblja u službenoj bolnici);
 • hitan prijevoz do najbliže bolnice
 • nadzor u slučaju pretpostavke psihijatrijske bolesti (ne uključuje psihoterapiju!);
 • liječnička skrb izvan bolnice (visina pokrića s obzirom na odabran tip osiguranja);
 • hitne stomatološke usluge za olakšavanje boli na prirodnim zubima.

U slučaju da hitna zdravstvena opskrba nije potrebna ili su troškovi liječenja u državi viši od troškova prijevoza u matičnu državu te zdravstveno stanje osigurane osobe omogućava prijevoz u matičnu državu, centar za pomoć može pokriti troškove prijevoza u matičnu državu. U tom slučaju osiguravajuća kuća ne pokriva troškove liječenja.

Prijevoz u slučaju bolesti ili smrti

 1. U slučaju opasnosti od gubitka života i u slučaju da nije moguće pružiti adekvatnu medicinsku pomoć u zemlji u kojoj se osiguranik nalazi, troškovi prijevoza u matičnu zemlju pokriveni su do iznosa odabranoga pokrića; u slučaj liječnikove naredbe da je to nužno. U slučaju prijevoza obavezno je prethodno odobrenje od strane osiguravajuće kuće.
 2. U slučaju smrti osiguranika tijekom putovanja osiguravajuća kuća pokriva troškove transporta posmrtnih ostataka u matičnu državu osiguranika. Prije prijevoza obavezno je prethodno odobrenje od strane osiguravajuće kuće.

Osiguravajuća kuća pokriva troškove povratka osiguranika u matičnu državu u slučaju nesreće / smrti / teške bolesti člana uže obitelji. Sve pripreme moraju se odvijati putem CareMeda. Osiguravajuća kuća pokriva troškove povratka osiguranika u matičnu državu ako su ispunjeni svi uvjeti u nastavku:

 1. Osiguranik mora biti na dužem putovanju i osiguran za period od minimalno 90 dana.
 2. Do kraja valjanosti police mora osiguranik imati najmanje 6 tjedana *.
  *Iznimka od ovog pravila su studenti na razmjenama koji se moraju vratiti da završe sve ispite i / ili pohađaju događanja nakon završetka studija.
 3. Sve mora potvrditi CareMed.
 4. Kad god je to moguće se za povratak koristi povratna karta osiguranika.

Zdravstveno osiguranje isključuje

U sljedećim slučajevima zdravstveno osiguranje ne vrijedi:

 • u slučaju putovanja na liječenje;
 • u slučaju liječenja za koje je osiguranik prije odlaska znao da će biti potrebno;
 • prethodno stanje je svaka nezgoda ili bolesti, za koju vrijedi: a) stanje, koje je izazvalo da osiguranik traži liječnički savjet / pomoć u roku od 12 mjeseci prije početka valjanosti osiguranja; b) stanje za koje je osiguranik primio liječničku pomoć ili liječenje tijekom 12 mjeseci prije početka valjanosti osiguranja.
 • u slučaju rutinskih stomatoloških usluga;
 • u slučaju rutinskih pregleda i tretmana, uključujući operacije i pregled očiju te tretmane za stabilizaciju kroničnih bolesti, uključujući lijekove i terapije kao posljedica osnovnog hitnog liječenja i tretmana kod oporavka;
 • za komercijalno dostupne lijekove, preventivna cijepljenja, kontracepcije, vitamini ...
 • u slučaju plastične ili estetske kirurgije;
 • u slučaju tretmana koji nisu bili u skladu s uvjetima iz police osiguravajuće kuće ili koji su napravljeni u matičnoj državi osiguranika;
 • u slučaju trudnoće, porođaja ili pobačaja;
 • u slučaju spolno prenosivih bolesti;
 • u slučaju zaraze virusom HIV i sa svim posljedicama povezanim s time;
 • u slučaju samoubojstva ili pokušaja samoubojstva, duševne bolesti, mentalna stanja ili reakcije, uključujući stres, tjeskoba, napadaji panike, depresije, prehrambene poremećaje ili problema s težinom;
 • u slučaju zlouporabe opojnih supstanci, droga ili lijekova;
 • nemogućnosti kao rezultat uporabe tih supstanci, bez obzira na to jesu li su bile izravno ili neizravno odgovorne za troškove osiguranika
 • u slučaju zlouporabe medicinskih preparata.

Osiguranje od nezgode

U slučaju nezgode koja je uzrok (djelomične) invalidnosti, npr. gubitka uda, jednog ili više osjetila ili čak smrti osigurane osobe, osiguravajuća kuća isplaćuje naknadu na osnovi procje­ne ozbiljnosti ozlijede.

Putna asistencija

Osiguravajuća kuća vrši uplatu naknade u hitnim slučajevima za vrijeme putovanja, no u tom je slučaju potrebno prethodno odobrenje od strane osiguravajuće kuće ili putne asistencije osiguravajuće kuće:

 1. povrat troškova putovanja bliže osobe osiguranika, u slučaju da osigurana osoba mora ostati u bolnici najmanje 10 dana; trošak osigurane osobe i bliže osobe osiguranika (iznos ovisi o tipu izabranog osiguranja, uvjet je ekonomičan način i cijena prijevoza!)
 2. povrat troškova smještaja bliže osobe;
 3. povrat troškova koji su nastali kao posljedica povratka osigurane osobe u matičnu državu u slučaju smrti njegovog/njenog partnera/roditelja/brata/sestre.

Osiguranje prtljage

Osiguravajuća kuća plaća naknadu u slučaju krađe ili oštećenja prtljage za vrijeme putovanja, npr. posljedice požara, poplave, oluje ili zemljotresa. Visina naknade ograničena je u slučaju krađe kamere, video opreme, audio opreme, nakita i sata. U svakom slučaju krađu treba prijaviti policiji i zahtijevati policijski zapisnik. Dodatni uvjeti i uvjeti kada osiguranje prtljage NE vrijedi objavljeni su u uvjetima police osiguranja.

U slučaju da je prtljaga predana prijevozniku (avion, autobus, vlak) te je bila izgubljena ili oštećena tijekom tog vremena, CareMed osiguranje smatra se sekundarnim za prijevoznicima. Osiguranik mora prijaviti gubitak / štetu prijevozniku i čekati odgovor u vezi moguće isplate. U slučaju da se naknada isplaćuje u cijelosti, nije potrebno obavijestiti CareMed osiguranje. U slučaju da se naknada isplaćuje djelomično ili je odbijena, osiguranik mora ispuniti obrazac CareMeda uz pismenu potvrdu prijevoznika koji potvrđuje svoju odluku.

Odbitak franšize u iznosu od 385 hrk ili $ 50 za bilo kakvu štetu izgubljene ili oštećene prtljage snosi osiguranik, s izuzetkom izgubljene i oštećene prtljage koja je uništena. 

Osiguranje od privatne odgovornosti prema trećim osobama

Ukoliko za vrijeme putovanja osigurana osoba nenamjerno učini štetu na predmetima koji su u vlasništvu treće osobe te je odgovorna za učinjenu štetu, osiguravajuća kuća procijeni ima li osigurana osoba pravo na pregovaranje o iznosu naknade – izvan suda ili na sudu – s osobom ili osobama kojima je bila učinjena šteta te isplaćuje naknadu s obzirom na najviše dozvoljeno pokriće (ovisi o tipu izabranog osiguranja).

Osiguranje ne pokriva štetu ili ozljede:

 • nastale tijekom vožnje automobilom ili drugom motornom vozilom;
 • namjerno uzrokovane;
 • koja se dogodila igranjem opasnih sportova (npr boks, ragbi, hrvanje ....);
 • nanesenim na kućnim predmetima koji nisu fiksirani u kući; npr. električni uređaji, svjetiljke, porculan, tepisi, namještaj ... Štete na fiksnim predmetima u kući npr. sanitarije, pokrivena je;
 • u slučaju da je odgovorna osiguravajuća kuća;
 • nanesenu nekretnini obitelji u posjetu, osim ukoliko je pokrivena s osiguranjem koje je sklopila obitelj sama. Osiguranik mora isplatiti naknadu za razliku ovisno o pokriću osiguranja koje je ugovorila gostujuća obitelji, ali ne više od € / US $ 1000 po osiguranoj osobi u skladu s uvjetima iz police osiguranja.

Kako postupati u slučaju ozlijede / bolesti?

U slučaju ozlijede ili na početku bolesti, prije nego osigurana osoba započne bilo kakav postupak liječenja, potrebno je kontaktirati asistenciju osiguravajuće kuće – osobito prije prijema u bolnicu ili za prethodnu dozvolu operacije na pacijentu koji je u primljen u bolnicu – osim u slučajevima kada je ugrožen život ozlijeđene osobe. Ako se nalazite u SAD-u, morate pridobiti preporuku za posjet liječnika koji ima ugovor s osiguravajućom kućom te se nalazi u neposrednoj blizini vašeg smještaja.

24-satni broj:

Osiguravajuća kuća mora unaprijed odobriti:

 • operacije;
 • prijevoz zrakoplovom;
 • ulazak osiguranika u bolnicu;
 • povratak osiguranika u matičnu državu nakon konačne prognoze;
 • prijevoz člana obitelji;
 • troškovi prijevoza osiguranika u matičnu državu;
 • prijevoz posmrtnih ostataka;
 • sahrana u zemlji putovanja.

Bolnica može nazvati 24-satnu pomoć za dobivanje informacija o pokriću osiguranja. Kod dolaska  u bolnicu potrebno je predložiti knjižicu osiguranja (ako nemate karticu sa sobom, dovoljno je vaše ime i prezime, datum rođenja i broj police).

Za svaku novu ozljedu ili bolest potrebno je ispuniti prijavu i dostaviti ju na početku liječenja. Prijavnicu možete naći na web stranicama.

U nekim slučajevima na asistenciji vas mogu zamoliti za ispunjavanje otpusnoga pisma, budući da bez toga bolnica može zadržati sve informacije u vezi vašeg zdravstvenog stanja. To pismo također možete pronaći na web stranici.

Zahtjev - obrazac za povrat sredstava  (u slučaju da ste platili manje troškove) pošaljite zajedno s ORIGINAL računom u roku od najviše 60 dana od kad ste dobili prvi medicinski račun na  

 • u slučaju zahtjeva za Sjevernu & Južnu Ameriku:

CareMed Claims
CISI Claim Department
1 High Ridge Park

Stamford, CT 06905, USA
Radno vrijeme: 8:00 - 17:00 istočno vrijeme (EST)
Telefon: +1 203-399 5130+1 203-399 5130
Telefon: +1 866-404 2062+1 866-404 2062 FREE (stisnite #1)
Fax: +1 203 399 5596
E-mail: claimhelp@culturalinsurance.com

 • u slučaju zahtjeva za Europu, Aziju, Afriku i Oceaniju:

CareMed Claims
ACE European Group Limited
Direktion für Deutschland
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt, Germany
Radno vrijeme: 8:30 - 17:00 srednjoeuropsko vrijeme
Telefon: +49 (0)69-756 13 6722
Fax: +49 (0)69-756 13 4350
E-mail: infoah.claims@acegroup.com

Pokriće

Zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje

CareMed Gold

CareMed Silver

CareMed Bronze

medicinska skrb zbog ozlijede

Neograničeno

1.900.000 kn

380.000 kn

biranje liječnika/bolnice

S obzirom na preporuku

S obzirom na preporuku

S obzirom na preporuku

korištenje sobe u bolnici u neurgentnom slučaju

€/US$ 250

€/US$ 250

€/US$ 250

hitna dentalna pomoć (ublažavanje boli)

€/US$ 500

€/US$ 250

€/US$ 100

dentalna pomoć zbog nezgode

€/US$ 1.500

€/US$ 750

€/US$ 500

psihijatrijski pregled

€/US$ 500

€/US$ 250

€/US$ 100

mentalni poremećaji

€/US$ 500 

€/US$ 500 

€/US$ 500 

liječnička evakuacija

€/US$ 100.000

€/US$ 50.000

€/US$ 25.000

prijevoz posmrtnih ostataka

€/US$ 10.000

€/US$ 10.000

€/US$ 7.500

trošak medicinske skrbi u slučaju nezgode

Neograničeno

€/US$ 250.000

€/US$ 50.000

trošak medicinske skrbi u slučaju akutne bolesti

Neograničeno

€/US$ 250.000

€/US$ 50.000

fizioterapija (izvan bolnice)

€/US$ 750

€/US$ 500

€/US$ 250

dijagnostika (izvan bolnice):

- rentgen, laboratorijska analiza

- CT i magnetna rezonancija sa svrhom dijagnoze

€/US$ 500

€/US$ 1.000

€/US$ 500

€/US$ 1.000

€/US$ 500

€/US$ 1.000

- medicinski rekviziti

€/US$ 250

€/US$ 150

€/US$ 100

** Visina pokrića ovisi o uvjetima CareMed police osiguranja te o mogućem ograničenju odgovornosti osiguravajuće kuće

Osiguranje od nezgode

Osiguranje od nezgode

CareMed Gold

CareMed Silver

CareMed Bronze

u slučaju smrti

98.000 kn

98.000 kn

98.000 kn

potpuna invalidnost*

380.000 kn

380.000 kn

380.000 kn

trošak spašavanja

38.000 kn

38.000 kn

38.000 kn

* Pokriva naknadu za invalidnost, smrt ili gubitak uda.Troškovi i liječenja kao posljedica nezgode, uključeni su u zdravstveno osiguranje / osiguranje od nezgode te imaju najviše ograničenje.

Putna asistencija

Putna asistencija

CareMed Gold

CareMed Silver

CareMed Bronze

- prijevoz člana(ova) obitelji do osigurane osobe smještene u bolnicu

19.000 kn

15.200 kn

11.400 kn

- povratni let u slučaju smrti roditelja/brata/sestre (vrijedi isključivo za osiguranje koje traje više od 3 mjeseca)

15.200 kn

11.400 kn

7.600 kn


Osiguranje prtljage

Osiguranje prtljage

CareMed Gold

CareMed Silver

CareMed Bronze

krađa / šteta na osobnoj prtljazi

11.400 kn

7.600 kn

3.800 kn

sat i nakit

5.700 kn

3.800 kn

1.900 kn


Osiguranje od privatne odgovornosti prema trećim osobama

Osiguranje od privatne odgovornosti prema trećim osobama

CareMed Gold

CareMed Silver

CareMed Bronze

privatna odgovornost

3.800.000 kn

7.600 kn

3.800 kn

šteta na predmetima u vlasništvu treće osobe

1.140.000 kn

3.800 kn

1.900 kn


Ukupni trošak zbog osobne odgovornosti i štete na predmetima u vlasništvu treće osobe

3.800.000 kn

Ukupni trošak zbog osobne odgovornosti i štete na predmetima u vlasništvu treće osobe

760.000 kn

Ukupni trošak zbog osobne odgovornosti i štete na predmetima u vlasništvu treće osobe

380.000 kn

šteta na predmetima u vlasništvu obitelji koja nudi smještaj

7.600 kn

7.600 kn


7.600 kn

Sve dodatne informacije možete dobiti u našoj poslovnici.

Za sva pitanja dostupni smo na 0800 1998.

E-pošta: info@staputovanja.com

All we do is travel

S posjetom i korištenjem web stranice pristajete na kolačić. Pročitajte više o kolačićima.

STA putovanja
Andrije Hebranga 22, 10 000 Zagreb

0800 19 98

info@staputovanja.com

Svaki radni dan nas između 9 i 17 sati možete dobiti na telefonskim brojevima:

ZAGREB
T: 01 488 63 40
M: 099 488 63 40
F: 01 488 63 45
L: Ulica Andrije Hebranga 22, Zagreb

LJUBLJANA
T: +386 (0)1/ 439 16 90
T: +386 (0)1/ 439 16 91
M: +386 (0)41 612 711
L: Ajdovščina 1, Ljubljana